PRODUCTES EMPRESES
Caixes d'estalvis
Veure telèfon
Caixes d'estalvis
Veure telèfon
Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
Veure telèfon
Fabricació de productes carnis de tota mena
Veure telèfon
Comerç a l'engròs de tot tipus de productes alimentaris, begudes i tabacs, especificats en els epígrafs 612.2 a 612.7 i 612.9
Veure telèfon
Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i dels seus productes derivats
Veure telèfon
Veure telèfon
Fabricació de formatge i mantega
Veure telèfon
Veure telèfon
Comerç al detall de carn i despulles; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aviram, conills de granja, caça; i dels seus productes derivats
Veure telèfon
Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa
Veure telèfon
Instal·lacions elèctriques en general
Veure telèfon
Instal·lacions de fontaneria
Veure telèfon
Extracció de materials de construcció
Veure telèfon
Comerç a l'engròs de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris / Altres reparacions NCAA
Veure telèfon
Comerç a l'engròs de productes químics industrials
Veure telèfon