PRODUCTES EMPRESES
Veure telèfon
Tallers mecànics NCAA
Veure telèfon
Veure telèfon
Assistència i serveis socials per a infants, adolescents, disminuïts físics i gent gran, en centres residencials
Veure telèfon
Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina)
Veure telèfon
Salons de perruqueria i instituts de bellesa
Veure telèfon
Comerç a l'engròs de camiseria, llenceria, merceria i gèneres de punt
Veure telèfon
Fabricació de productes semielaborats de matèries plàstiques / Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques
Veure telèfon
Treballs artesanals per decoració i obres
Veure telèfon
Fabricació de components electrònics i circuits integrats / Comerç al detall de mobles, màquines i equips d'oficina / Explotació electrònica per compte d'altri
Veure telèfon
Confecció d'altres articles amb matèries tèxtils NCAA
Veure telèfon
Construcció de màquines per a les indústries tèxtil, del cuir, del calçat i del vestit
Veure telèfon
Fabricació d'articles de ferreteria i serralleria / Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro
Veure telèfon
Instal·lacions de fontaneria
Veure telèfon
Serveis financers i comptables
Veure telèfon
Extracció de sorres i graves per a la construcció / Pedra natural simplement tallada i serrada
Veure telèfon
Indústries de la pedra natural
Veure telèfon
Auxiliars d'assegurances
Veure telèfon
Serveis financers i comptables
Veure telèfon
Comerç a l'engròs de vehicles, motocicletes, bicicletes i els seus accessoris / Comerç al detall d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres / Reparació de vehicles automòbils, bicicletes i altres vehicles
Veure telèfon