PRODUCTES EMPRESES
CASTELLNET SERVEIS DE NETEJA
Veure telèfon
Professionals relacionats amb l'agricultura, ramaderia, caça i pesca
Veure telèfon
Elaboració de pinsos compostos de tota mena (llevat dels de l'epígraf 422.4) / Comerç al detall de medicaments i productes farmacèutics i d'higiene personal, en farmàcies
Veure telèfon
Comerç al detall de medicaments i productes farmacèutics i d'higiene personal, en farmàcies
Veure telèfon
Serveis agrícoles i ramaders
Veure telèfon
Sacrifici de bestiar, preparació i conserves de carn. Incubació d'aus
Veure telèfon
Captació, tractament i distribució d'aigua. Fabricació de gel
Veure telèfon
EMPRESA INSTAL·LADORA D'APARELLS A PRESSIÓ
Veure telèfon
Concessionari Multimarca
Veure telèfon
Comerç a l'engròs de inoxidables, aluminis i subministre industrial(abrasius,soldadura, accessoris de barana, etc.,
Veure telèfon
Comerç al detall de mobles (llevat dels d'oficina) / Comerç al detall de mobles, màquines i equips d'oficina / Altres serveis tècnics NCAA
Veure telèfon
Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa / Reparació de maquinària industrial
Veure telèfon
Lloguer de plataformes elevadores,.camions cistella.
Veure telèfon
Dipòsits i magatzems generals
Veure telèfon
Serveis de col·locació i subministrament de personal
Veure telèfon
Indústries del pa i de la brioixeria
Veure telèfon
Pintura, feines en guix i escaiola, i acabat i decoració d'edificis , locals i particulars
Veure telèfon
TANCAMENTS METAL·LICS.
Veure telèfon
Comerç al detall de portes, finestres i persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet mosaic; cistelleria i articles de suro
Veure telèfon
Fabricació d'articles de ferreteria i serralleria
Veure telèfon