PRODUCTES EMPRESES
Lloguer de locals industrials i altres lloguers NCAA
Veure telèfon
Comerç al detall de materials de construcció i d'articles i mobiliari de sanejament
Veure telèfon
Construcció completa, reparació i conservació d'edificacions / Preparació i muntatge d'estructures, cobertes i cobriments en edificis
Veure telèfon
Fabricació de comptadors i aparells de mesura, control i verificació elèctrics
Veure telèfon
Teixidura del cotó i les seves mescles / Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir
Veure telèfon
Promoció immobiliària
Veure telèfon
Instal·lacions elèctriques en general
Veure telèfon
Elaboració de pinsos compostos de tota mena (llevat dels de l'epígraf 422.4)
Veure telèfon
Impressió de textos o imatges per qualsevol procediment o sistema
Veure telèfon
Perforacions per a aflorament d'aigua
Veure telèfon
Serveis de col·locació i subministrament de personal
Veure telèfon
Instal·lacions telefòniques, telegràfiques, telegràfiques sense fils i de televisió, en edificis i construccions de qualsevol tipus / Comerç al detall de materials i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domè
Veure telèfon
Serveis de col·locació i subministrament de personal
Veure telèfon
Elaboració de vins escumosos
Veure telèfon
Instal·lacions i muntatges
Veure telèfon
Indústries vinícoles
Veure telèfon
Elaboració i criança de vins
Veure telèfon
Indústries vinícoles
Veure telèfon
Indústries vinícoles
Veure telèfon
Serveis de naturopatia, acupuntura i altres serveis parasanitaris
Veure telèfon